Vakbekwaamheid ventilatie in woningen - Advies Controle Verbetering Ventilatie en Ventilatieprestatiekeuring

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vakbekwaamheid ventilatie in woningen

Diensten

Sinds 2005 is er een specifieke KOMO-certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties: KOMO-Instal®, een zogenaamd procescertificaat.
Op basis van beoordelingsrichtlijn 6000-10 wordt het KOMO-Instal® keurmerk aan installatiebedrijven verleend voor de ventilatie van woningen en kinderdagverblijven.

Opdrachtgevers kunnen er van op aan dat een KOMO-Instal® gecertificeerd bedrijf installaties aanlegt die voldoen aan de kwaliteitseisen van beoordelingsrichtlijn 6000-10


Kernpunten daarbij zijn duurzaamheid, energiezuinigheid en gezondheid.

Installateurs welke zich willen onderscheiden van anderen kunnen zich laten certificeren voor de BRL 6000-10  "Ventilatievoorzieningen van woningen".
Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

16 januari 2017

BRL 6000 deel 10AB “Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang” per 1 januari 2017 bindend verklaard door KvINL.

KvINL heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) de nieuwe versie BRL 6000 deel 10AB “Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang” per 1 januari 2017 bindend verklaard.

Inhoudelijk
Dit deel uit de serie beoordelingsrichtlijnen BRL 6000 “Installatietechniek”, beschrijft de algemene en specifieke eisen voor het KvINL procescertificaat voor het ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang”. Het gaat hierbij om natuurlijke en/of mechanische voorzieningen voor o.a. luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en/of badruimten en overige ruimten.

BRL 6000-10AB sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning van de certificaten in relatie tot het Bouwbesluit 2012.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu